Přejít k hlavnímu obsahu

Jak si vybrat úrazové pojištění | rady

Jak si vybrat úrazové pojištění | rady

Jak si vybrat úrazové pojištění | rady. Úrazové pojištění slouží k zajištění proti úrazu a nehodám. Úrazové pojištění je obvykle považováno za praktického pomocníka v dobách bolestivých zlomenin a jiných úrazů, protože v takových chvílích nelze chodit do práce a rodinný rozpočet tak chudne. Úrazové pojištění nabízí většina pojišťoven, které u nás působí. Můžete využít služeb kterékoli z nich, avšak je třeba pečlivě vybírat, vyplatí se nabídky úrazového pojištění předem porovnat.

1

V rámci úrazového pojištění si můžete zvolit výši pojistné částky i to, na jaké určité případy se pojištění bude vztahovat. Konkrétní podoba úrazového pojištění se pak liší v závislosti na jednotlivých poskytovatelích. Obvykle však toto pojištění zaručuje finanční náhradu v případě trvalých následků úrazu a v případě smrti způsobené úrazem. Pojišťovny svým klientům zpravidla nabízejí také plnění v okamžicích nutného pobytu v nemocnici, peníze vám vyplatí i v době nezbytného úrazového léčení mimo nemocniční budovy.

2

Trvalé následky a plná invalidita

Pojištění pro tyto případy by nemělo být podceňováno. Kvůli trvalým následkům případně kvůli plné invaliditě lidé najednou, téměř jednorázově, přicházejí o své pravidelné příjmy, na které byli zvyklí ze zaměstnání. Navíc se zároveň objevují nové výdaje spojené s doživotními následky úrazu (léky, zdravotní pomůcky atp.). Je jasné, že to rodinný rozpočet znatelně ovlivní. Právě v těchto chvílích je úrazové pojištění nedocenitelným finančním pomocníkem. Úrazové pojištění pro případ trvalých následků a plné invalidity považují odborníci za jedno z nejdůležitějších.

3

Smrt úrazem

Pojištění pro případ úmrtí způsobené úrazem obvykle bývá základem, jakousi podmínkou, úrazového pojištění. Když tedy např. uzavřete úrazovou pojistku pro případ trvalých následků a plné invalidity, velmi často automaticky získáte také pojištění pro případ smrti způsobené úrazem. Avšak není to pravidlem. Vždy se pečlivě informujte o tom, na které případy se pojištění vztahuje. Pokud již máte sjednáno životní pojištění, není třeba úrazové pojištění pro případ smrti uzavírat. Pouze byste zbytečně platili jedno pojištění navíc.

4

Další pojištění

Pojistit se můžete samozřejmě také pro případy léčení ať už doma či v nemocnici, které je důsledkem úrazu. Zvláštní pojistné plnění se může vztahovat také na úrazy, které jsou přímo uvedeny ve smlouvě o pojištění. Pojišťovna vám může vyplácet paušální částky za některé specifické úrazy (například pojistná ochrana v případě nevzhledných jizev, ztráty zubů apod.)

5

Při výběru pojištění soustřeďte svou pozornost na to, od jakého procenta trvalých následků vám pojišťovna vyplatí pojistné plnění. Čím nižší procento, tím lépe pro vás. Po ošetření pojištěného stanoví lékař procento trvalých následků úrazu. Pokud jsou trvalé následky například 5 % a v pojistné smlouvě je stanoveno pojistné plnění až od výše 40 % trvalých následků, nedostane klient od pojišťovny nic. Některé pojišťovny nabízejí plnění již od 1%.

6

Další věc, na kterou je třeba dát při uzavírání smlouvy o úrazovém pojištění pozor je, zda ve smlouvě o úrazovém pojištění stvrzujete progresivní či lineární výpočet plnění. Lineární výpočet vychází z procenta trvalých následků, které se násobí dohodnutou pojistnou částkou. Maximální výše plnění je pak výše pojistné částky. Pokud tedy lékař určí trvalé následky na 50 % a vaše pojistná částka je dejme tomu 100 000 Kč, od pojišťovny dostanete 50 000 Kč. Pokud by následky byly 100 %, pojištěný pak dostává celých 100 000 Kč. Progresivní plnění je na výpočet komplikovanější (pracuje se s několika násobky pojistné částky), ale v případě pojistné události je pro klienty pojišťoven výrazně výhodnější. Maximální pojistné plnění může dosáhnout až několika násobků výše pojistné částky. Místo 50 000 Kč (jak tomu bylo v předchozím příkladě) můžete za stejné procento trvalých následků v případě progresivního plnění získat až 200 000 Kč.

7

Před podpisem smlouvy o úrazovém pojištění se informuje také o doživotní poúrazové rentě. Zjistěte, zda je v nabídce pojišťovny a za jakých podmínek. Podstatnou informací je, od jakého procenta trvalých následků je renta vyplácena, případně v jaké výši. Pokud si chcete sjednat také pojištění pro případ nutného pobytu v nemocnici, který je důsledkem úrazu, je užitečnou informací také to, od kterého dne pojišťovna plnění vyplácí.

8

Cena úrazového pojištění se odvíjí od všech výše zmíněných aspektů. Základní úrazové pojištění lze sjednat už od 250 Kč měsíčně. Pojistka se nevztahuje se pouze na území České republiky, ale jistí vás i v případě úrazu v zahraničí. Úrazové pojištění je na českém pojišťovnickém trhu poměrně rozšířené, naleznete ho například v nabídce ING pojišťovny, ČSOB pojišťovny, České pojišťovny, Uniqua pojišťovny a dalších.

Tipy

U některých pojišťoven můžete získat slevu, pokud úrazové pojištění uzavřete online přes internet.

Varování

Uzavření úrazového pojištění je obvykle omezeno horní věkovou hranicí, ta zpravidla bývá mezi 70 a 75 lety.

Při podpisu smlouvy se ujistěte, že rozumíte veškerým jejím náležitostem. Vyhnete se tak případným problémům.

|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak postupovat při reklamaci obuvi | rady
Jak postupovat při reklamaci obuvi | rady
Jak postupovat při reklamaci obuvi | rady. Reklamace obuvi patří k nejčastějším reklamacím vůbec. Zákazníci se ale často mylně domnívají, že opotřeben…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.